DVD MuayThai ดีวีดีฝึกมวยไทย

บริษัท อัพไรท์ สปอร์ต จำกัด ภูมิใจเสนอ "ดีวีดี การฝึกทักษะมวยไทย"  เรียนง่าย เรียนได้ด้วยตัวเอง ที่บ้าน เริ่มการฝึกจากวิธีที่ง่ายๆจนถึงขั้นตอนที่ยากขึ้นไปตามลำดับ มี 4 ชุด ดังนี้  

ชุดที่ 1 ท่ามวยไทยขั้นพื้นฐาน : การยืนมวย การเดินมวย การใช้หมัด

ชุดที่ 2 ท่ามวยไทยขั้นสูง : การเตะ การใช้เข่า การใช้ศอก

ชุดที่ 3 สาธิตแม่ไม้มวยไทย : แม่ไม้มวยไทย และ การร่ายรำไหว้ครู

ชุดที่ 4 สาธิตลูกไม้มวยไทย : ลูกไม้มวยไทย และ มวยโบราณ


 • dvd1.jpg
  รหัส : UP-101 ดีวีดี: การฝึกทักษะมวยไทย โดย บริษัทอัพไรท์สปอร์ต จำกัด ชุดที่ 1: ท่ามวยไทยขั้นพื้นฐาน แนะนำ ท่าพื้นฐานการฝึกมวยไทย ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้ ท่าพื้นฐานการฝึกมวยไทย กา...

 • dvd2.jpg
  รหัส : UP-102 ดีวีดี : การฝึกทักษะมวยไทย โดย บริษัทอัพไรท์สปอร์ต จำกัด ชุดที่ 2 : ท่ามวยไทยขั้นสูง แนะนำ ท่ามวยไทยขั้นสูง ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ ท่ามวยไทยขั้นสูง การเตะ การเตะตรง ...

 • dvd3.jpg
  รหัส : UP-103 ดีวีดี : การฝึกทักษะมวยไทย โดย บริษัทอัพไรท์สปอร์ต จำกัด ชุดที่ 3: สาธิตแม่ไม้มวยไทย แนะนำ 15 แม่ไม้มวยไทย และ การร่ายรำไหว้ครู ราคาพิเศษเพียง 200 บาท รวมค่าส่งแล้...

 • dvd4.jpg
  รหัส : UP-104 ดีวีดี : การฝึกทักษะมวยไทย โดย บริษัทอัพไรท์สปอร์ต จำกัด ชุดที่4 : สาธิตลูกไม้มวยไทย แนะนำ 15ลูกไม้มวยไทย และ มวยโบราณ ราคาพิเศษเพียง 200 บาท รวมค่าส่งแล้ว

 • 4dvd.jpg
  รหัส : UP-109 รวมชุดดีวีดี : การฝึกทักษะมวยไทย (4 DVD) โดย บริษัทอัพไรท์สปอร์ต จำกัด ชุดที่ 1 : ท่ามวยไทยขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 2 : ท่ามวยไทยขั้นสูง ชุดที่ 3 : สาธิตแม่ไม้มวยไทย และ กา...
Visitors: 119,126